Når nu samtlige journalister blev hjemme fredag: Koppings referat-service til tjeneste …

referat

Når der er retsdag i Glostrup i SE og HØR-sagen og ikke umiddelbart nogen liveblogs at spore på de enkelte mediers hjemmesider (de kan i øvrigt også være ret svære at finde til tider), bliver jeg ofte spurgt undervejs, mens jeg sidder på min plads med telefonen i hånden, hvorvidt der mon er livebloggere til stede i retssalen.

Det er åbenbart en efterspurgt vare at nogen rapporterer live, så man – nok fortrinsvis folk med tilknytning til- eller interesse for mediebranchen – kan sidde derude bag skærmene og følge med i, hvad der sker. Set i det lys må mange være blevet skuffet på det seneste. Det er således tydeligt at mærke, at interessen for at live-rapportere var klart størst, da de tiltalte skulle afhøres og i forbindelse med afhøringen af de forskellige indkaldte vidner.

Hvem er du?

Den del af retssagen er nu en saga blot, og fredag, som var den sidste retsdag i et stykke tid, var journalist-fremmødet nærmest chokerende sparsomt. Kombineret med at såvel Per Ingdal som Kim Henningsen havde fået lov til at ”holde fri” og dermed også var fraværende, virkede retssal F4 pludselig meget tom og øde. Det var lige før, man savnede folkene på pressepladserne eller øvrige tilhørere.

Godt nok dukkede en enkelt journalist, jeg ikke havde set før, op fra morgenstunden. Den slags lægger man mærke til. Efterhånden er alle dem, som normalt er til stede alle dage, nærmest blevet en hel familie og man er i forlængelse af det for længst kommet på fornavn med de forskellige reportere, så når nye mediefolk eller andet godtfolk pludselig melder deres ankomst, spørger enten jeg eller nogle af de andre tiltalte altid, hvem de mon er og hvad de hedder.

Det er meget rart at vide, hvem det er, der til tider sidder ude i ventegangen i pauserne og lytter med på, hvad de tiltalte og deres forsvarsadvokater sniksnakker om. Det er ikke alle, som skal vide det hele. Væggene har ører.

Den mandlige journalist fik dog hurtigt nok, så efter et par timer var han væk. Herefter var antallet at journalister i retten et stort rundt 0. De skal nu nok vende tilbage, når vi når til procedurerne kort inde i november.

Nu hvor der ikke var aktive liveblogs fredag og generelt mandefald blandt journalistkorpset – og i forlængelse af det nærmest ingen publicerede nyhedsartikler fra retsmødet – skal jeg da gerne levere lidt info om dagens gang.

Et papir, der vakte opsigt

Fra morgenstunden lå der et papir klar til de enkelte forsvarere på deres plads – uddelt af chefanklager Morten Frederiksen kort forinden. Essensen var et krav fremsendt i 11. time af en advokat ved navn Brian, der repræsenterer 17 mere eller mindre forurettede kendisser, som ønsker en økonomisk erstatning for tort. Et krav, som advokaten på vegne af sine klienter ønskede, skulle indgå i den igangværende retssag. Man ville således gerne have domstolen til at tage stilling til, om de respektive kendte har ret til en erstatning som en del af den dom, der falder den 24. november.

Alle var vist mere eller mindre i chok over det, de nu kunne læse inden morgenkaffen var helt slugt, men trak også – uden at det skal misforstås – lidt på smilebåndet. For kravet på 300.000 kroner til hver kendis – og dermed i alt over 5 millioner kroner – kombineret med, at det ikke er Aller Media som juridisk ansvarlig, der ønskes til lommerne, men derimod de seks tiltalte, virkede ret voldsomt.

Jeg har mine personlige holdninger til det forelagte, men dem må jeg hellere holde for mig selv. Jeg vil dog godt sige, at det kan virke lidt mærkeligt, at f.eks en stenrig mand som Mads Mikkelsen, der er blandt de 17, blandt andet ønsker at hive en formue ud af en dødfattig journalist på dagpenge – mig – som i forvejen risikerer at ende i bundløs gæld på grund af betaling af forsvarer-salær, frem for at gå efter firmaet, der bakkede om den redaktionelle linje på ugebladet og via SE og HØR tjente penge på de artikler, der i visse tilfælde byggede på den kreditkort-overvågning, de 17 kendte føler sig stødt over.

Jeg ved godt, det formentlig handler om noget principielt og oprejsning – ikke pengene som sådan. Rettens ord for at det – hvis dommen potentielt gik kendissernes vej – ikke var i orden, at man på SE og HØR på den måde snagede i folks privatliv. Men efter min ydmyge og subjektive mening burde man ikke gå efter den lille mand, men firmaet bag. Den store mastodont. Firmaet, der allerede er idømt en bøde på 10 millioner for dets ansvar i sagen og som dermed også – hvis det besluttes, at man har ret til erstatning for tort – burde betale på vegne af de loyale medarbejdere, som udelukkende gjorde alt for at gøre mediekoncernens flagskib til en succes i de år, tys tys-kilden opererede. Det er dem, der – fortsat – tjener penge. Har penge. Jeg tjener igen. Har ingen.

Forsvarerne protesterede og krævede en hurtig afklaring. Dommeren og domsmændene gik derfor i plenum og voterede. For en gangs skyld gik deres beslutning forsvarernes og dermed de tiltaltes vej. Kendis-advokaten fik ikke lov til at inddrage kravet i den eksisterende retssag, og må derfor på et senere tidspunkt i stedet anlægge civile søgsmål, hvis det fortsat ønskes.

Besværliggjort tidsplan

Forsvarernes anke mod at kendisserne skulle få held med deres forehavende, handlede om en masse jura og paragraffer, og på det punkt kan jeg ikke helt følge med eller beskrive det nogenlunde sagligt, men rettens beslutning byggede formentlig delvist på, at forsvarerne krævede, at samtlige 17 kendte skulle indkaldes i vidneskranken, såfremt deres krav blev en del af sagen.

Man talte om, at man ikke burde kunne fremsætte sådan et krav i 11. time, hvis det ville påvirke den egentlige retssag uforholdsvis meget. Og det ville det. Det ville skabe ragnarok og store problemer i forhold til tidsplanen. Samtidig gjorde dommeren opmærksom på, at kravet burde have været fremsat meget tidligere i processen og ikke først nu, hvor retssagen lakker mod enden.

Jeg ved godt, hvorfor det først skete nu. Kendis-advokaten har således ikke kunnet få udleveret efterforsknings-materialet og beviser på forhånd, så han har selvfølgelig været nødt til at være til stede i retten hver dag for at danne sig et overblik over i hvor stort et omfang, hans klienter har været ”overvåget”. Alligevel fik han foreløbig ikke held med missionen om at komme med på vognen i en slags retssags-slipvind, og så vidt jeg har forstået, kan kendelsen ikke kæres.

Dermed må man nu afvente eventuelle civile søgsmål engang i fremtiden – hvis de kommer. Det, håber jeg ikke, bliver tilfældet for mit vedkommende. Jeg forstår, at nogle kendte er misfornøjede. Jeg har tidligere udtalt, at jeg gerne beklager, hvad de har været udsat for, selv om jeg ikke mener at det, jeg engang medvirkede til, er strafferetsligt ulovligt. Men jeg ejer ikke en rød reje.

900 blev til 210

Nok om det. Dagen bød – og det var nok derfor, pressen var fraværende – på oplæsning af over 900 sms’er og enkelte mails, der omhandlede kreditkorttransaktioner. Ting, man har fundet i efterforskningen og som indgår i bevismaterialet.

Enkelte forsvarere havde på forhånd bedt om at få ALT dokumenteret i retten, og derfor gik anklageren fra morgenstunden lystigt i gang med slavisk at læse alle fundne tys tys-sms’er op. Selv han kunne se, at det ikke just var munter underholdning, og der kom da også enkelte små jokes og kommentarer undervejs fra hans mund med et skævt smil, når det hele blev allermest tørt og opremsende.

Efter 210 stk. og en lille pause havde forsvarerne fået nok. Der blev talt lidt indbyrdes uden for lokalet, for man mente således nu, at der var dokumenteret tilstrækkeligt. Det var ikke nødvendigt at få oplæst de resterende 700 sms’er.

Missionen med oprindeligt at kræve, at man læste det hele op, var naturligvis, at domstolen skulle se, hvor mange af de sendte og modtagne sms’er der rent faktisk handlede om ”ligegyldige” transaktioner, som aldrig blev til artikler og som ikke specifikt fra SE og HØR’s side var blevet efterspurgt. Det er mange. Mange sms’er, der bare var en del af en løbende strøm af sms’er, som tys tys-kilden sendte ind ”for en sikkerheds skyld”.

Som jeg tidligere har nævnt, er det jo også – hvis det ender med at være rettens vurdering – fy fy at få tilsendt kreditkortoplysninger, man ikke brugte til noget. Men det har immervæk fortsat betydning i det store billede, om man skrev 10 eller 100 artikler på baggrund af sms’erne og om man kylede 99,99 procent (som er tilfældet her) eller kun 50 procent af dem i skraldespanden uden at granske dem yderligere.

Det så ud til at passe anklager og ”oplæser” Morten Frederiksen glimrende, at han slap for at læse de resterende 700 op. 210 var rigeligt til at klarlægge det, forsvarerne ønskede, og hans mission var egentlig for længst fuldført under dokumentationen tidligere. At sms’erne eksisterer og er fundet af efterforskerne, er for længst klarlagt.

Egnet til samfundstjeneste

Nu gjaldt det ”de personlige forhold”. Det bygger på de rapporter, de tiltalte har fået lavet hos Kriminalforsorgen tidligere på året, hvor det vurderes, hvorvidt man i tilfælde af en betinget dom er egnet til samfundstjeneste.

De enkelte forsvarere læste konklusionen af rapporten op for dommeren og domsmændene på vegne af deres klient, og meningen med det er, at det selvfølgelig på en eller måde indgår i den samlede vurdering af de tiltaltes sag og den endelige domsafsigelse, hvordan ens liv er skruet sammen, om man har ønsket at samarbejde med Kriminalforsorgen, om ens private forhold er i orden, hvordan ens økonomiske situation er, om man er frisk og frejdig eller har et skrøbeligt sind, om man er tidligere straffet osv.

Idet Henningsen og Ingdal var fraværende, har man et hængeparti omkring deres personlige forhold til næste retsdag, som bliver den 3. november. Den ellers hidtil planlagte dag i retten den 27. oktober blev således aflyst, for nu er man så langt fremme at kun det, man kalder ”procedurerne”, mangler, inden der kan afsiges dom. Det er så til gengæld også en helt central del af retssagen. Det er her, anklagemyndigheden skal forklare, hvorfor de mener, at de tiltalte skal straffes, hvorefter forsvarerne skal godtgøre, hvorfor de mener det komplet modsatte.

En kort planlægning af de sidste retsdage fulgte, og dermed kunne vi fredag gå hjem kl. 12 i stedet for 15.30. Herligt med tidlig weekend.

Planen for resten af retssagen

  • 3. november: Procedure fra anklager, tys tys-kilde (Michael Juul Eriksen) og undertegnede (Casper Andreasen).
  • 4. november: Procedure Ken B Rasmussen (Christian Zøllner), Per Ingdal (Niels Ulrik Heine), Kim Henningsen (Kåre Pihlmann) og Henrik Qvortrup (Anders Nemeth).
  • 11. november: Reservedag, hvis 3. og 4. november ikke er tilstrækkeligt til procedurerne.
  • 24. november: Domsafsigelse kl. 9.00.

 

 

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

I afhøringsskranken igen for at dementere og lidt tanker om private emails fra farmand på storskærm